Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

MINC Symposium "One planet, one Health and one microbiology"

Donderdag 6 december 2018

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)
- de verenigingen: NVMM, AbSg, NIV, VHIG

Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Paul Savelkoul, Medische Microbiologie, MUMC+

One health: wiens zorg?

Jaap Wagenaar, Infectieziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

NIMBY (Not In My Backyard)

Jan Kluytmans, Lab Microbiologie/Infectiepreventie, Amphia Ziekenhuis

Bronopsporing bij gastro-enteritis uitbraken: humaan-alimentaire samenwerking

Ife Slegers-Fitz-James, Expertisecentrum Voedselvergiftiging NVWA en
Ariene Rietveld, Infectieziektebestrijding, GGD Hart van Brabant

Van muggen, merels en mensen: tropische ziekteverwekkers winnen terrein in Nederland

Henk van der Jeugd, Vogeltrekstation NIOO-KNAW

Slotwoord

Uitnodiging

De verbinding van humane, veterinaire, voeding en milieu gezondheid vanuit microbiologisch perspectief.

One Health is een benadering die de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van de omgeving met elkaar verbindt, ook op microbiologisch gebied.  De microbiologische sectoren die hierbij betrokken zijn, komen uit verschillende achtergronden zoals medisch, veterinair, voedsel of milieu. De gemeenschappelijke noemer is echter altijd micro-organismen.

Op deze laatste MINC-avond van 2018 zullen vanuit de One Health gedachte de raakvlakken, elk vanuit hun eigen microbiologische expertise, worden opgezocht.

Vragen als: hoe wordt tegen het probleem van verspreiding van antibioticaresistentie aangekeken; waar liggen bronnen voor verspreiding, wat is de rol van zoönosen, zullen deels belicht worden vanuit de verschillende achtergronden.

Uiteindelijk komen we allemaal elke dag, nu en in de toekomst, in aanraking met microben uit deze achtergronden.

Van harte welkom op 6 december 2018.

Namens het MINC bestuur, Prof.dr. Paul Savelkoul,
avondvoorzitter

U bent hier: >> Archief >> One planet, one Health and one microbiology