Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

MINC Symposium "De mug op de vlucht"

Donderdag 22 februari 2018

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)
- de verenigingen: NVMM, AbSg, NIV, VHIG, LCR

Presentaties

Openingswoord en introductie door avondvoorzitter

Selwyn Lowe, internist-infectioloog, Maastricht UMC+

De tijgermug permanent in de Europese dierenwereld?

Bart Knols, entomoloog en vector bioloog, Radboud Universiteit Nijmegen

Zika virus: gezondheidsrisico's en reisadvies.

Eric van Gorp, internist-infectioloog, Erasmus MC Rotterdam

Malaria: update en resistentieontwikkeling

Marlies van Wolfswinkel, internist-infectioloog, Maastricht UMC+

Quiz


Slotwoord

Uitnodiging

Heilige huisjes van antibiotica”

Mosquito on the run

Worldwide mosquitos are an important vector for transferring infectious agents. For example, because of an increase
of holidays to (sub)tropical destinations, an increase of world trade and because of ecological changes, the latter partly
caused by global warming, healthcare in the Netherlands is more and more confronted with "newer" infectious diseases (so called "emerging infectious diseases").

In this MINC symposium some actual aspects of mosquito-transferable infectious diseases will be placed into the spotlights (see programme). The objective is to learn about these ecological forces, the health risks of zikavirus and resistance problems with malaria.

We are looking forward to welcoming you on February 22nd, 2018.

On behalf of the MINC-board

Selwyn Lowe, chairman of this evening


De mug op de vlucht

Muggen zijn wereldwijd een belangrijke vector voor het overdragen van infectieuze agentia.

Door onder andere toename van vakanties naar (sub)tropische oorden, toename van de wereldhandel en door ecologische verschuivingen, het laatste deels veroorzaakt door het opwarmen van de aarde, wordt de medische zorg in Nederland ook meer en meer  geconfronteerd met "nieuwere" infectieziekten ("emerging infectious diseases").

In dit MINC symposium zal een aantal actuele aspecten van mug-overdraagbare infectieziekten in de schijnwerpers worden geplaatst (zie programma). Doel is u inzicht te geven in deze ecologische krachten, gezondheidsrisico's van zikavirus en resistentieproblematiek bij malaria.

Gaarne verwelkomen wij u op 22 februari 2018.

Namens het MINC bestuur,

Selwyn Lowe, avondvoorzitter

U bent hier: >> Archief >> De mug op de vlucht