Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

MINC Symposium "Diagnostiek voor infecties: kan het sneller"

Donderdag 14 december 2017

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)
- de verenigingen: NVMM, AbSg, NIV, VHIG

Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Inge van Loo, arts-microbioloog, MUMC+

Sneldiagnostiek in de eerste lijn: een tweeluik vanuit huisartsgeneeskunde en medische microbiologie

Jochen Cals, huisarts, Universiteit Maastricht
Jan Weel, arts-microbioloog, Izore, Leeuwarden

Sneldiagnostiek in het medisch microbiologisch laboratorium: snel testen, minder breed-spectrum antibioticum gebruik?

Judith Beuving, arts-microbioloog, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft

Slotwoord

Uitnodiging

Diagnostiek van infectieziekten richt zich in de huidige tijd steeds meer op het snel stellen van een diagnose.
Duurde het in het verleden dagen tot weken voordat een diagnose gesteld werd, kan dit op dit moment binnen
minuten tot uren. Een bekend voorbeeld hiervan is het stellen van de diagnose influenza: de klassieke viruskweek werd positief na een paar dagen en duurde in totaal 2 weken in vergelijking tot sneltesten die in 20 minuten uitgevoerd kunnen worden. Ook staat de plaats van het uitvoeren van deze sneltesten ter discussie. Was voor de klassieke microbiologische diagnostiek een laboratorium nodig; voor veel vormen van sneltesten is dit geen voorwaarde meer. Om deze vernieuwing in diagnostiek op een zinvolle manier in te zetten is een goede logistiek en samenwerking tussen de aanvragers en medisch microbiologische laboratoria nodig.

Maar wat is de meerwaarde van deze snelle diagnostiek voor de patiënt? Deze avond wordt ingegaan op de meerwaarde sneldiagnostiek, maar ook de randvoorwaarden en beperkingen zullen aan bod komen. De eerste helft van de avond zal gericht zijn op sneldiagnostiek in de eerste lijn. Voor het uitvoeren van de zogenaamde point of care testen in de huisartsensetting zullen zowel de huisarts als de arts-microbioloog hun visie weergeven.

Ook binnen de medisch microbiologische laboratoria wordt steeds meer gebruik gemaakt van sneldiagnostiek. De avond wordt afgesloten met een presentatie over de meerwaarde van sneldiagnostiek en de invloed hiervan op het gebruik van antibiotica.

Wij hopen u te zien op 14 december in Maastricht!

Namens het MINC bestuur, Inge van Loo,
avondvoorzitter

U bent hier: >> Archief >> Diagnostiek voor infecties: kan het sneller