Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

MINC Symposium "Antimicrobial Stewardship: het geheime wapen tegen antibioticaresistentie?"

Donderdag 22 juni 2017

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- de verenigingen: AbSg, NIV, NVMM, NVZA, NVK, VHIG
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)

Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Marlies van Wolfswinkel,Med. Microbiologie, MUMC+

Antimicrobial Stewardship in het ziekenhuis-Wat hebben we de afgelopen drie jaar bereikt?

Jan Prins, Interne Geneeskunde, AMC.

Antimicrobial Stewardship: alleen voor ziekenhuizen of voor iedereen?

Cees Verduin, Med. Microbiologie, Amphia Ziekenhuis

IMPACT-studie: een multicenter studie ter optimalisatie van de kwaliteit van antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen

Marlot Kallen, Interne Geneeskunde/Infectieziekten, AMC

Slotwoord

Uitnodiging

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groot probleem en geassocieerd met een toename van morbiditeit en mortaliteit. Een van de laatste interventies om dit probleem aan te pakken is de introductie van het zogenaamde 'Antimicrobial Stewardship' en de daarbij behorende antibiotica-teams (A-teams).

Is Antimicrobial Stewardship nu echt het geheime wapen tegen antibioticaresistentie? En zo ja wat is dat dan precies en hoe en waar moeten we dit dan inzetten?

Is antibioticaresistentie in de Nederlandse ziekenhuizen ook zo'n groot probleem en wat voor rol hebben die A-teams dan bij de bestrijding van dit probleem?

Van antibioticaresistentie in de 1e lijn, bijvoorbeeld bij de huisarts, horen we eigenlijk niet veel. Speelt het probleem daar ook? En hoe is de situatie in verpleeghuizen, wordt het principe van Antimicrobial Stewardship daar ook toegepast?

Al deze vragen, waar velen van ons ook regelmatig mee te maken hebben, zullen aan bod komen tijdens dit MINC-symposium en het belooft dan ook een bijzonder interessante avond te worden, niet in het minst door de gerenommeerde sprekers.

Tot 22 juni 2017 in Maastricht!

Namens het MINC bestuur


Dr. Marlies van Wolfswinkel, avondvoorzitter

U bent hier: >> Archief >> Antimicrobial Stewardship