Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

U bent hier: >> Archief >> Infectiepreventie zonder grenzen

MINC Symposium "Infectiepreventie zonder grenzen!”

Donderdag 17 december 2015

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)
- de verenigingen: AbSg, NIV, NVMM, VHIG en V&VN

Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Dr. F. van Tiel

Infectiepreventie buiten het ziekenhuis: publiek versus individueel belang

Dr. C. Den Heijer, arts infectieziekten i.o. GGD Zuid Limburg / afd. Medische Microbiologie, MUMC+

Ik zie geen grenzen. Jij?

Dr. S. Erkens-Hulshof, arts-microbioloog, afd. Medische Microbiologie, MUMC+

Implementatie van infectiepreventie richtlijnen en de human factor

Prof.dr. T. Van der Weijden, hoogleraar van Implementatie van Richtlijnen in de Geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, MUMC+

Slotwoord

Uitnodiging

Tijdens het MINC-symposium van 1 oktober j.l. zijn de preventieve inspanningen tegen Ebola en MERS gepresenteerd. Bij de bestrijding van beide uitbraken is meer dan alleen grensoverschrijdende samenwerking vereist, maar ook o.a. het in kaart brengen van lokale gewoonten en omstandigheden om effectief een maatregel in te voeren. Maar tegen welke grenzen lopen wij dichter bij huis tegenaan? Welke factoren bepalen of infectiepreventie wel of niet slaagt?    

In de extramurale setting moet ter voorkoming van uitbreiding van een infectieziekte  soms worden gekozen om het publieke belang te laten prevaleren boven het individueel belang. Om dat te illustreren zal o.a. de impact van Ebola op de maatschappij, en die van  antibioticaresistentie buiten het ziekenhuis aan bod komen, met als focus het dilemma tussen minimaal besmettingsrisico en aan de andere kant de menselijke maat. Ook binnen het ziekenhuis worden beperkingen, grenzen ervaren. Als voorbeeld geldt "infectiepreventie moeheid". Daarbij is de vraag of er gewenst of ongewenst wordt afgeweken van richtlijnen, en met name wat de redenen zijn voor ongewenst afwijken. Vanuit de implementation science zal worden ingegaan op de uiteenlopende redenen voor de kloof tussen richtlijnen en de dagelijkse praktijk, en hoe op grond van de analyse van deze redenen gedrag effectief kan worden verbeterd.  

Deze avond belooft heel leerzaam te worden. U bent van harte welkom!

Namens het MINC bestuur


Dr Frank van Tiel, arts-microbioloog