Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

U bent hier: >> Archief >> Chronische infecties

MINC Symposium "Chronische infecties"

Donderdag 5 februari 2015

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- de verenigingen: AbSg, NIV, NVMM, NVMDL en V&VN
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)

Presentaties

Opening en introductie van stellingen door de avondvoorzitter

Dr. G.G.U. Rohde, longarts, Longziekten MUMC

Chronische luchtweginfecties bij kinderen

Prof.Dr. Edward Dompeling, kinderarts/longarts, hoogleraar Kindergeneeskunde MUMC

Inhalatiecorticosteroiden en pneumonie risico

Dr. Frits Franssen, longarts, CIRO Horn

COPD in de huisartsenpraktijk

Prof.Dr. Jean Muris, huisarts, bijz. hoogleraar Huisartsgeneeskunde MUMC

De rol van het microbioom in respiratoire aandoeningen

Dr. Marlies Mooij, medisch moleculair microbioloog i.o., Medische Microbiologie MUMC

Slotwoord

Uitnodiging

Op 5 februari 2015 wordt het volgend symposium van het Maastricht INfection Center (MINC) georganiseerd. De symposia van het MINC worden elke keer weer goed bezocht omdat ze nadrukkelijk bijdragen aan praktijkkennis van zorgprofessionals. De titel van het symposium is "chronische luchtweginfecties".

Naast het probleem van chronische luchtweginfecties bij kinderen zal uitvoerig worden stilgestaan bij de dagelijkse problematiek van luchtweginfecties bij patiënten met COPD. De rol van luchtweginfecties, met name in het kader van acute verergeringen van het ziektebeeld, zal uitvoerig worden besproken. Het huidig denken rondom luchtweginfecties weerspiegelt ons traditioneel denken rondom bacteriële en virale pathogenen bij het optreden van ziekte. Huidige ontwikkelingen met betrekking tot microbioomanalyse, onder meer bij respiratoire aandoeningen, zetten nu reeds dit traditioneel denken op de helling. Het symposium zal ingaan op huidige kennis van het microbioom en een vooruitblik bieden met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Voordrachten zullen worden verzorgd vanuit diverse disciplines. Ongetwijfeld wordt het een boeiend symposium voor zowel de artsen in de eerste lijn die vaak te maken krijgen met luchtweginfecties en diverse artsen in de tweede lijn. Het symposium zal behalve een theoretische achtergrond met betrekking tot deze chronische luchtweginfecties praktische handreikingen bieden voor behandeling in de dagelijkse praktijk.

Wij hopen u allen in groten getale te ontmoeten op 5 februari 2015.

Namens het MINC bestuur,


Dr. G.G.U. Rohde