Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

U bent hier: >> Archief >> Een SOA heb je nooit alleen

MINC Symposium "Een SOA heb je nooit alleen"

Donderdag 26 juni 2014

17:45 uur - 21:15 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- de verenigingen: AbSg, NIV, NVMM, NVOG en V&V
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)

Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Dr. Petra Wolffs, medisch moleculair microbioloog, MUMC

Soa-standaard in de praktijk

Dr. Jochen Cals, huisarts, huisartsgeneeskunde MUMC

Nieuwe ontwikkelingen in de soa-bestrijding

Prof.dr. Christian Hoebe, hoogleraar MUMC

Chlamydia hertesten en partnerwaarschuwing in de populatie   

Dr. Janneke Heijne, RIVM

Nieuwe methoden om risicogroepen te bereiken

Dr. Nicole Dukers, epidemioloog GGD Zuid Limburg

Slotwoord

Uitnodiging

Op 26 juni 2014 wordt het volgende symposium van het Maastricht INfection Center (MINC) georganiseerd. De symposia van het MINC worden elke weer goed bezocht omdat ze nadrukkelijk bijdragen aan de praktijkkennis van zorgprofessionals.

De titel van dit symposium is "Een soa heb je nooit alleen".

Deze slogan van Loesje maakt meteen het probleem duidelijk maar wellicht ook de oplossing. Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of eigenlijk liever seksueel overdraagbare infecties, zoals chlamydia, gonorroe, syfilis of hiv verspreiden zich via seksuele partners. Soa zorgen voor complicaties in het individu maar wordt door patiënt en zorg niet altijd opgemerkt waardoor de infectie verder verspreidt en leidt tot een collectief volksgezondheidsprobleem. Ondanks alle inspanningen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn soa nog volop aanwezig en kan alleen met vereende kracht, van verschillende zorgverleners een keerpunt bereikt worden. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen die een betere aanpak mogelijk maken maar die ook nieuwe uitdagingen met zich mee brengen. We zullen deze avond ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen en antwoord geven op vragen als: Hoe vaak komen soa nu voor? Wat is de stand van zaken rond diagnostiek en therapie? Zijn thuis afnametesten of zelftesten een goed alternatief? Wat gebeurt er nu bij de soa-poli, de huisarts of de specialist? Hoe goed passen we therapie toe gezien de resistentieontwikkeling bij gonorroe? Werkt aanvullende chlamydia screening om het aantal van 100.000 nieuwe infecties jaarlijks terug te dringen? Wat zijn de sleutelpopulaties om soa effectief te bestrijden?

We hopen u een weer een interessante avond te bieden en zien uit naar uw komst,

Namens het MINC bestuur,


Prof.dr. Christian Hoebe, Hoogleraar infectieziektebestrijding, GGD Zuid Limburg en Medische Microbiologie MUMC