Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

U bent hier: >> Archief >> Infecties in verpleeghuizen

MINC Symposium "Infecties in verpleeg- en verzorgingshuizen"

Donderdag 6 februari 2014

17:45 uur - 21:30 uur


Accreditatie is aangevraagd voor:
- de verenigingen: NVMM en VHIG
- Cluster ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)

Presentaties

Opening en introductie van stellingen door de avondvoorzitter

Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht

Zorggerelateerde infecties en antibioticagebruik in verpleeghuizen in Europa

Mevr. Béatrice Jans, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel.

Bijzondere resistente micro-organismen in zorginstellingen - de nieuwe WIP-richtlijn voor verpleeghuizen

Prof. dr. Andreas Voss, arts-microbioloog CWZ Nijmegen

Toepassing van een infectiepreventie risicoscan in verpleeghuizen

Dr. Ina Willemsen, deskundige infectiepreventie Amphia ziekenhuis Breda

Dilemma's bij opleggen van beperkingen aan psychogeriatrische patiënten

Dr. Paul van Houten, specialist ouderengeneeskunde/hoofd medische dienst Zonnehuisgroep Amstelland

Slotwoord

Uitnodiging

Beste collega’s,

Op 6 februari 2014 wordt het volgende symposium van het Maastricht INfection Center (MINC) georganiseerd. De symposia van het MINC worden elke keer weer goed bezocht omdat ze nadrukkelijk bijdragen aan de praktijkkennis van zorgprofessionals.                                                              

Op 6 februari zal het symposium gaan over "Infecties in verpleeg- en verzorgingshuizen".                 

De aandacht voor hygiëne en infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt gelukkig steeds meer toe, hetgeen zeer wenselijk is met het oog op het waarborgen van een goede cliëntveiligheid. Toch is er nog veel winst te behalen, want de uitbraak van een infectie heeft niet zelden verregaande consequenties in en voor zorginstellingen.

In dit symposium zal door enkele experts specifieke aandacht gegeven worden aan een aantal relevante onderwerpen op dit gebied, te weten( 1) WIP  richtlijn betreffende bijzondere  resistente micro-organismen(BRMO) in zorginstellingen, (2)de prevalentie van zorggerelateerde infecties in verpleeghuizen, (3) een model voor een beleid ter preventie van BRMO in verpleeghuizen; en tenslotte (4) de/ te (theoretische) benadering van in de praktijk gebruikte protocollen.

Wij hopen dat de onderwerpen Uw belangstelling hebben gewekt en zien uit naar uw komst.

Namens het MINC bestuur


Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde UM