Laatste update: 21 april 2021

U bent hier: >> Archief

Archief Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2021 MINC  XX

Symposia 2021

U bent hier: >> Archief >> Infecties van oor tot a lveolus

MINC Symposium "Infecties van oor tot alveolus, van eerste naar tweede lijn"

Donderdag 21 februari 2013

NH Hotel Maastricht

Accreditatie is aangevraagd voor:
- Accreditatie bureau Cluster ABC1 (huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten).
- Verenigingen NVMM, NVK, NIV, NVA, NVC, NVvH, NVALT, NVvN en KNO.


Presentaties

Opening

Opening en introductie van stellingen door de avondvoorzitter

Paul M.H.J. Roekaerts,

Otitis Media

Dr. R. Damoiseaux, huisarts

Faryngitis en Tonsillitis

Dr. J.W. Brunings, KNO - arts MUMC+

Behandeling van exacerbatie COPD

Dr. G. Rohde, longarts MUMC+

The „Community Acquired Pneumonia“ - Network

Dr. G. Rohde, longarts MUMC+

Slotwoord


Uitnodiging

Beste collega’s,

Op deze MINC bijeenkomst op donderdag 21 februari 2013 zullen we ingaan op infecties van oor tot alveolus. Alle infectieuze pathologie zal belicht worden vanuit het perspectief van de eerste en van de tweede lijn. Dr. R. Damoiseaux zal de behandeling van otitis media vanuit zijn huisartsenpraktijk en vanuit de landelijke richtlijnen bespreken. Aansluitend zullen een KNO-arts, een longarts en een internist-intensivist van het Maastricht UMC+ infectieuze problematiek vanuit hun vakgebied behandelen. Er zal uitgebreid ingegaan worden door de sprekers op evidence-based richtlijnen voor de behandeling van infectieuze pathologie van oor tot alveolus.

Ik hoop u allen te mogen verwelkomen op deze interessante MINC bijeenkomst.

Namens het MINC-bestuur

 

Paul M.H.J. Roekaerts


During the next MINC symposium on Thursday February 21, 2013 we will discuss infectious pathology "from ear to alveolus" from the perspective of the family doctor as well as from the perspective of in-hospital treatment. Dr. R. Damoiseaux will discuss the treatment of otitis media from his own practice as a family doctor and will present the national guidelines for treatment of otitis media. Thereafter, an ENT surgeon, a pulmonologist and an intensivist from the Maastricht UMC+ will discuss infectious problems in their fields of interest. Evidence-based guidelines will be presented for the treatment of infectious pathology from "ear to alveolus".

I hope I can welcome you all at this interesting MINC meeting!


Paul M.H.J. Roekaerts