Laatste update: 21 april 2021

U bent hier: >> Archief

Archief Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2021 MINC  XX

Symposia 2021

U bent hier: >> Archief >> Rijksvaccinatieprogramma

MINC Symposium "Veranderingen in het Rijksvaccinatieprogramma”

Een avondvullend programma over de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Donderdag 16 februari 2012
Hotel Van der Valk Maastricht

Accreditatie is aangevraagd voor:
- Accreditatie bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten).
- Verenigingen NVMM, NVK, NIV en AbSg (ID 112817)


Presentaties

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter

Drs. Gijs van Well, kinderarts-infectioloog MUMC+

Het RVP vanuit het perspectief van de Gezondheidsraad: heden, verleden en toekomst

Prof. dr. John Roord, hoogleraar Kindergeneeskunde VUmc Amsterdam, lid Gezondheidsraad

Bijwerkingen van vaccinaties in het RVP

Dr. Hans Rümke, kinderarts, Lareb Den Bosch

Pneumokokken vaccin, ook voor de oudere patiënt

Prof. dr. Marc Bonten, hoogleraar Infectieziekten, UMC Utrecht

Interactieve discussie aan de hand van stellingen

Drs. Gijs van Well, kinderarts-infectioloog MUMC+


Uitnodiging

Symposium ""Veranderingen in het Rijksvaccinatieprogramma"

Beste collega’s,

Al meer dan 50 jaar is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een zeer succesvol programma gericht op het voorkomen van ernstige infectieziekten op de kinderleeftijd.

Met toenemende kennis van infectieziekten en immunologie evolueert het RVP in potentie tot een breed volksgezondheidsprogramma gericht op ernstige infectieziekten op alle leeftijden. Introductie en acceptatie van een dergelijk programma vergt goed wetenschappelijk onderzoek en een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Tijdens het MINC symposium over het huidige RVP zal ingegaan worden op de afwegingen van de Gezondheidsraad bij de invoering van een vaccin, het monitoren van bijwerkingen van vaccins en zal aan de hand van een lopende studie ingegaan worden op het vaccineren van ouderen.

Aan de hand van stellingen en discussie, aangevuld met lezingen van nationale experts op dit gebied wordt bovenstaande u op interactieve wijze aangeboden.

Namens het MINC-bestuur,

 

Drs. Gijs van Well