Laatste update: 28 april 2020

U bent hier: >> Archief

Archief

De MINC symposia worden

mogelijk gemaakt door

bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Archief

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

© 2010-2020 MINC  XX

Symposia 2020

U bent hier: >> Archief >> Old Friends Revisited

Symposium “Old Friends Revisited”

Donderdag 14 oktober 2010
Golden Tulip Apple Park Maastricht

Accreditatie is verstrekt (1 punt) bij GAIA (zie voor welke verenigingen GAIA.PDF)


Presentaties

Rabiës op reis

Drs. Astrid Oude Lashof, infectioloog MUMC+

Bof in studentensteden

Drs. Henriëtte ter Waarbeek, arts-infectieziektenbestrijding GGD Maastricht

Mazelen ligt voor de deur

Drs. Gijs van Well, kinderarts MUMC+


Uitnodiging

Op deze MINC bijeenkomst op donderdag 14 oktober 2010 zullen we inspelen op actuele
infectieziekten die we kennen uit het verleden: 'old friends revisited'.  

Rabiës is een zoönose met een mortaliteit van 55.000 per jaar wereldwijd, waaruit blijkt dat deze ziekte nog in veel landen endemisch voorkomt. Hoewel we de laatste jaren slechts enkele (dodelijke) importgevallen van rabiës in Nederland kennen, is het risico om rabiës op te lopen in het buitenland reëel en zijn er jaarlijks honderden meldingen van mogelijke blootstelling bij reizigers. Na mogelijke blootstelling aan rabiës is er een indicatie voor post-expositievaccinatie en afhankelijk van het type blootstelling is er ook een indicatie voor behandeling met antistoffen (MARIG). Nu in populaire vakantiebestemming Bali meer dan 70 mensen aan rabiës zijn overleden, is dit zeker een actueel thema.

Drs. Astrid Oude Lashof, infectioloog MUMC+, zal onder andere ingaan op rabiës blootstelling op reis en de indicaties voor post-expositieprofylaxe.

Drs. Henriette ter Waarbeek, arts infectieziektebestrijding, GGD Zuid-Limburg, zal ingaan op de actuele bofepidemie onder studenten, die zich sinds december 2009 in Nederland voordoet (bijna 250 gevallen tot eind juni). Recent is bof ook in Maastricht bij 10 studenten bevestigd. Vanwege aanhoudende transmissie in deze groep heeft de GGD huisartsen en studenten geattendeerd op het vóórkomen van bof, en het belang van een inhaalvaccinatie voor on(volledig) gevaccineerden.

Drs. G. van Well, kinderarts MUMC+, zal ingaan op de mazelenepidemie die "voor de deur" ligt. In 1999 had Nederland te maken met de laatste grote mazelen-epidemie met naar schatting 10.000 gevallen van mazelen en eveneens een aantal kinderen met ernstige complicaties na encephalitis en zelfs enkele dodelijke slachtoffers. Hoewel we in Limburg gevrijwaard werden door de hoge vaccinatiegraad zijn er steeds weer pockets van voldoende ongevaccineerden waardoor dit zeer besmettelijke virus zich kan verspreiden. Nu er al weer 11 jaar zijn verstreken sinds de vorige epidemie is de kans door introductie vanuit andere landen in Europa steeds groter.    

Ik hoop u allen te zien op deze interessante MINC bijeenkomst,

Namens het MINC-bestuur,


Dr. Christian J.P.A. Hoebe, Hoofd afdeling Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg, Arts-epidemioloog infectieziektebestrijding, arts M&G