Laatste update: 28 april 2020

© 2010-2020 MINC  XX

Archief

Symposia

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

De MINC symposia worden mogelijk

gemaakt door bovenstaande sponsors.

Afdrukken

Algemeen

U bent hier: >> Algemeen

Aanmelden

Kan tot minimaal 5 werkdagen voor het symposium via www.minc.eu.

Bevestiging en betaling

U ontvangt een bevestiging van deze inschrijving via minc@mumc.nl. Circa 2 weken voor aanvang van het symposium ontvangt u van ons een herinneringsbrief.

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor elk MINC symposium bedraagt € 70,00 per persoon.

Een gereduceerd tarief ad € 50,00 per persoon geldt voor aios, analisten en verpleegkundigen en € 10,00 voor studenten mits zij hun studenten ID invullen.

Deze kosten zijn inclusief welkomstbuffet en borrel.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u reeds betaald heeft, maar niet aanwezig kunt zijn, kunt u, tot 5 werkdagen voor het betreffende symposium, kosteloos annuleren. Bij latere annulering zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via minc@mumc.nl.

Doelgroepen symposia

Huisartsen, artsen ouderengeneeskunde, microbiologen, internisten, infectiologen, GGD-artsen, kinderartsen, neurologen, dermatologen, longartsen, intensivisten, consultatiebureau-artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, analisten, deskundigen infectiepreventie en hen die hiervoor in opleiding zijn.

AVG

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt eisen aan de registratie en het gebruik van persoonsgegevens.

Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of uit onze database verwijderd wilt worden, kun u zich daarvoor via ons contactformulier afmelden.

Indien u toestemming geeft gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) niet voor andere doeleinden, maar uitsluitend voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd uit ons systeem.

CONTACTFORMULIER