Laatste update: 09 augustus 2021

© 2010-2021 MINC  XX

Archief

Symposia

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Afdrukken

Algemeen

U bent hier: >> Algemeen

Aanmelden

Kan tot minimaal 5 werkdagen voor het symposium via www.minc.eu.

Bevestiging en betaling

U ontvangt een bevestiging van deze inschrijving via minc@mumc.nl. Circa 2 weken voor aanvang van het symposium ontvangt u van ons een herinneringsbrief.

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor de MINC LINK symposia zijn gratis.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft ingeschreven, maar niet aanwezig kunt zijn, kunt u, tot 1 werkdagen voor het betreffende symposium, kosteloos annuleren. Wij kunnen dan nog een andere deelnemer laten deelnemen.

Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via minc@mumc.nl.

Doelgroepen symposia

Het symposium is gericht op o.a. de volgende doelgroepen: deskundigen infectiepreventie, arts-microbiologen, infectiologen, internisten, huisartsen, epidemiologen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicaptenzorg, revalidatie artsen, orthopeden, verpleegkundigen.

AVG

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt eisen aan de registratie en het gebruik van persoonsgegevens.

Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of uit onze database verwijderd wilt worden, kun u zich daarvoor via ons contactformulier afmelden.

Indien u toestemming geeft gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) niet voor andere doeleinden, maar uitsluitend voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd uit ons systeem.

CONTACTFORMULIER