Laatste update: 02 februari 2020

De MINC symposia worden mogelijk

gemaakt door bovenstaande sponsors.

U bent hier: >> Symposia

Afdrukken

© 2019 MINC  XX

Symposia

Symposia

Symposia

Archief

Symposia

Locatie

Contact

Linklijst

Sitemap

Algemeen

Uitnodiging

Symposium "Klimaatverandering als game changer in infectieziekten?”

De hygiënehypothese uit de jaren 90 veronderstelde, dat de toename van allergie en astma een gevolg was van een
afnemende infectiedruk door afnemende gezinsgrootte, toenemend antibioticagebruik en vaccinaties. In de jaren daarna
kwam steeds meer nadruk te liggen op de rol van micro-organismen in de darm en de omgeving (de ‘old friends’ hypothese).
Het immuunsysteem moet balanceren tussen verdediging tegen aanvallen van ziekteverwekkers en tolerantie van goedaardige micro-organismen zoals commensalen. Hoe leert ons immuunsysteem dat? De eerste spreker legt ons de basis uit en de volgende sprekers gaan in op de rol van microbiële blootstellingen bij het ontstaan van ziekten zoals astma en allergie. De laatste spreker neemt ons mee naar de ziekenhuisomgeving. Samen hopen we een veelzijdig beeld te geven van de balans tussen schoon en vies, voor zover het de gezondheid  betreft.

Het wordt wederom een boeiende avond en wij heten u van harte welkom op 28 november 2019!

Namens het MINC bestuur, dr. Carel Thijs,
avondvoorzitter


Accreditatie is aangevraagd voor alle wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij het ABAN (Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing).
Voor overige beroepsgroepen blijft het mogelijk op individuele basis accreditatiepunten aan te vragen.

Indien u in bezit bent van een BIG-nummer worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in GAIA. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat.

U bent hier: >> Symposia >> Klimaatverandering als game changer in infectieziekten? >> Uitnodiging

Ga naar Inschrijvingen

November